WEG 2488 เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E
WEG 2164 เต้ารับโทรศัพท์
WEG 2501 เต้ารับTV
WEG10919 เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน 16A250V
WEG 57516 สวิตซ์หรี่ไฟ 540วัตต์
WEAG6801W ฝา 1ช่อง
WEAG6802W ฝา 2ช่อง
WEAG6803W ฝา 3ช่อง
WEAG6804W ฝา 4ช่อง
WEAG6806W ฝา 6ช่อง
WEAG68029W ฝากลาง 2ช่อง
WEAG5551 สวิตช์หิ่งห้อยทางเดียว(ปิดมีไฟ) Illuminated Switch B single pole
WEAG5532 สวิตช์3ทาง Switch C 3Way 16A x 250V~
WEAG5522 สวิตช์3ทาง Switch C 3Way 16A x 250V~
WEAG5512 สวิตช์3ทาง Switch C 3Way 16A x 250V~
WEAG5521 สวิตช์ทางเดียว Switch B Single pole 16A x 250V~
WEAG5511 สวิตช์ทางเดียว Switch B ,Single pole 16A x 250V~
WEAG5561 สวิตช์หิ่งห้อยทางเดียว(ปิดมีไฟ) Illuminated Switch B single pole
WEAG5571 สวิตช์หิ่งห้อยทางเดียว(ปิดมีไฟ) Illuminated Switch B single pole
WEAG5552 สวิตช์หิ่งห้อย3ทาง(ปิดมีไฟ) Illuminated Switch C 3Way 16A250v(neonlamp220v)
WEAG5562 สวิตช์หิ่งห้อย3ทาง(ปิดมีไฟ) Illuminated Switch C 3Way 16A250v(neonlamp220v)
WEAG5572 สวิตช์หิ่งห้อย3ทาง(ปิดมีไฟ) Illuminated Switch C 3Way 16A250v(neonlamp220v)
WEG15929 เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบนมีกราวด์ 16A250V
WEG15829 เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบนมีกราวด์/ม่านนิรภัย 16A250V
WEG1191K เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบนมีกราวด์ 16A250V
WEAG5531 สวิตช์ทางเดียว Switch B Single pole 16A x 250V~
WEG7803 ฝาโลหะกันน้ำ3ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG7901 ฝาพลาสติกกันน้ำ1ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG7902 ฝาพลาสติกกันน้ำ2ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG7903 ฝาพลาสติกกันน้ำ3ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG6502K ฝาอลูมิเนียม 2ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG6503K ฝาอลูมิเนียม 3ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG65029K ฝาอลูมิเนียม2ช่องกลางใส่ปลั๊กกราวด์เดียว(พร้อมตะแกรง)
WEG6504K ฝาอลูมิเนียม 4ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG6506K ฝาอลูมิเนียม 6ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG6591K ฝาอลูมิเนียมปิดช่องว่าง(พร้อมตะแกรง)
WEG6601 ฝาสเตนเลส 1ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG6602 ฝาสเตนเลส 2ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG6603 ฝาสเตนเลส 3ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG6604 ฝาสเตนเลส 4ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG6606 ฝาสเตนเลส 6ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG6691 ฝาสเตนเลส ปิดช่องว่าง(พร้อมตะแกรง)
WEG7801 ฝาโลหะกันน้ำ1ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG7802 ฝาโลหะกันน้ำ2ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG6501K ฝาอลูมิเนียม 1ช่อง(พร้อมตะแกรง)
WEG6801BK ฝา 1ช่อง สีดำ
WEG6801WK ฝา 1ช่อง
WEG6803YK ฝา 3ช่อง สีเหลือง(1,2ไม่ผลิต)
EBG888 กระดิ่งนิ้งหน่อ 220V AC
EGG331 สวิตช์กดกันน้ำ ปุ่มกด Weatheproof

                    
Sitemap หมวดหมู่